Czym jest ACPI BIOS?

BIOS Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) jest implementacją firmware’u, która obsługuje niskopoziomowe funkcje systemu operacyjnego komputera. BIOS jest odpowiedzialny za inicjalizację sprzętu komputerowego i dostarczanie wspólnych usług dla innych programów, aby mogły one działać poprawnie.

Jak działa ACPI BIOS?

ACPI jest nowoczesną alternatywą dla starszego Basic Input/Output System (BIOS), który był używany do inicjalizacji i kontroli różnych urządzeń komputerowych od początku ery mikrokomputerów. BIOS ACPI jest instalowany w wielu nowoczesnych komputerach jako alternatywa dla bardziej tradycyjnego PS/2-BIOS. Tradycyjny BIOS uruchamia się w trybie rzeczywistym, a następnie przełącza się na tryb chroniony po załadowaniu sterowników urządzeń i przekazaniu kontroli do jądra. ACPI BIOS uruchamia się w trybie chronionym i uruchamia system niezależny od systemu operacyjnego. ACPI BIOS rozpoczyna się od rdzenia, który jest odpowiedzialny za inicjalizację sprzętu i przełączenie w tryb chroniony. Na przykład, rdzeń określa, czy system jest laptopem czy komputerem stacjonarnym, a następnie ładuje odpowiednie sterowniki. Następnie rdzeń szuka obrazu BIOS-u w systemie, a potem rozpoczyna jego wykonywanie. BIOS przekazuje kontrolę do programu ładującego, który ładuje jądro systemu operacyjnego i przekazuje mu kontrolę. Jądro systemu operacyjnego inicjalizuje swoje urządzenia i uruchamia system operacyjny.

Co robi ACPI BIOS?

ACPI BIOS zapewnia wiele funkcji, w tym zarządzanie energią i autotestowanie systemu. System może być automatycznie wyłączany i włączany, by zaoszczędzić na kosztach energii i zmniejszyć zapotrzebowanie na prąd, a także może być przełączony w tryb niskiego poboru mocy, gdy komputer nie jest używany, np. gdy użytkownik jest daleko od biurka. System z ACPI może być również przełączony w tryb autodiagnostyki jako sposób na wykrycie ewentualnych problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem. Gdy system wykryje awarię, może się natychmiast wyłączyć, aby uniknąć poważnych uszkodzeń. BIOS w laptopie może również dostarczyć informacji o baterii, w tym o pozostałym ładunku baterii i stanie ładowania. BIOS laptopa może również poinformować użytkownika o wystąpieniu wewnętrznego błędu. ACPI BIOS dodaje również funkcjonalność do systemu wentylatorów komputera. BIOS może monitorować prędkość wentylatora i wyłączać go, jeśli komputer nie generuje wystarczająco dużo ciepła, aby wymagać chłodzenia.