Skuteczne zwalczanie Legionelli z wykorzystaniem generatorów dwutlenku chloru

Zwalczanie Legionelli oraz zapobieganie pojawianiu się tej bakterii w instalacjach CWU to zadanie, do którego należy podejść w odpowiedni sposób, aby zagwarantować wymaganą skuteczność podjętych działań oraz ich długotrwały efekt. O najlepsze metody likwidacji legionelli zapytaliśmy ekspertów z firmy OMC Envag, jednego z największych polskich dostawców specjalistycznych systemów technologicznych oraz systemów zwalczania i usuwania bakterii Legionella na rynek krajowy.

Legionella – czym jest i dlaczego jest groźna?

Legionella to zbiorcze określenie rodzaju bakterii mogących wywoływać u ludzi infekcje górnych dróg oddechowych (legionellozę), które w zależności od gatunku bakterii mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia zakażonych osób znajdujących się w grupie ryzyka. Bakterie z rodzaju Legionella powszechnie występują w sztucznych i naturalnych zbiornikach wodnych, mogą także występować w komunalnych sieciach wodociągowych, ujęciach wody pitnej oraz przemysłowych instalacjach wodnych. Co ważne, bakterie Legionella nie przenoszą się między ludźmi – zakażenie jest możliwe wyłącznie poprzez wdychanie wodno-powietrznego aerozolu, powstającego np. podczas korzystania z prysznica.

Groźny dla ludzi jest zwłaszcza szczep Legionella pneumophila, mogący wywołać tzw. chorobę legionistów, która cechuje się dosyć ciężkim przebiegiem oraz relatywnie wysoką śmiertelnością (nawet do ok. 15-20% zakażonych). Z tego względu od momentu zidentyfikowania tej groźnej bakterii opracowano do dziś różne systemy do zwalczania Legionelli w celu zapobiegania potencjalnym zakażeniom.

Zwalczanie Legionelli – główne metody

Likwidacja zagrożenia związanego z obecnością Legionelli w konkretnej instalacji wodociągowej jest możliwa na kilka sposobów. Na etapie projektowym istnieje np. możliwość takiego zaprojektowania danej instalacji, aby w jak największym stopniu ograniczyć możliwość pojawienia się w niej Legionelli.

Jak jednak podkreślają specjaliści OMC Envag, ryzyka tego nie da się wyeliminować całkowicie, a ponadto nie każda z dostępnych metod jest równie skuteczna. Co więcej, niektóre z nich mogą być wykorzystywane jedynie w ściśle określonych przypadkach bądź w specyficznych typach instalacji wodnej. Współcześnie zwalczanie Legionelli może odbywać się następującymi metodami: 

 • przegrzew instalacji – woda o temperaturze powyżej 70 stopni Celsjusza – metoda ta wiąże się ze znacznym zużyciem wody, energii cieplnej oraz zwiększonym ryzykiem oparzeń użytkowników danej instalacji
 • ultrafiltracja – zwalczanie Legionelli tą metodą jest skuteczne, ale nie likwiduje biofilmu bakteryjnego obecnego w instalacji
 • zastosowanie promieniowania UV – metoda kosztowna, skutecznie likwiduje Legionellę wyłącznie w miejscu zastosowania, ale nie zapewnia całkowitej eliminacji ryzyka ponownego zakażenia instalacji legionellą w przyszłości ani nie zabezpiecza całej instalacji
 • elektrolityczna jonizacja z użyciem jonów srebra i miedzi  – metoda kosztowna, nieskuteczna dla wody o wysokim pH, może stanowić zagrożenie dla zdrowia ze względu na potencjalną kumulację jonów srebra i jonów miedzi w organizmie, nieskuteczna w usuwaniu biofilmu w granicach stężeń jonów miedzi i srebra dopuszczalnych według obowiązujących przepisów prawa
 • zastosowanie chloru lub podchlorynu chloru – metoda pozwala na zwalczanie legionelli z relatywnie wysoką skutecznością, jednak skutkuje pogorszeniem właściwości smakowych i zapachowych wody pitnej
 • dezynfekcja przy użyciu dwutlenku chloru – metoda o bardzo wysokiej skuteczności w szerokim spektrum pH: od 4 do 10, usuwa obecny w instalacji biofilm i nie wpływa na smak ani zapach wody, wymaga wykorzystania generatora dwutlenku chloru w celu stałego dozowania ClO2 do instalacji
bakteria legionella

Systemy do zwalczania Legionelli – jak działają generatory dwutlenku chloru?

Ogólna zasada działania generatora dwutlenku chloru jest bardzo prosta: urządzenie w ciągły sposób dozuje dwutlenek chloru proporcjonalnie do ilości przepływającej przez instalację wody. Dzięki temu dawka zawsze jest dobrana optymalnie bez konieczności manualnego sterowania czy nadzoru nad systemem. Generatory dwutlenku chloru wytwarzają środek dezynfekujący z reagentów pobieranych z zewnętrznych zbiorników, a cały proces produkcji i dozowania dwutlenku chloru do instalacji jest najczęściej całkowicie zautomatyzowany. Jedyną wymaganą czynnością serwisową jest wymiana pustych pojemników z reagentami po ich wyczerpaniu.

Generatory dwutlenku chloru z oferty OMC Envag – główne zalety

Dostępne w OMC Envag generatory dwutlenku chloru Oxiperm Pro renomowanej marki Grundfos to urządzenia, które wytwarzają ClO2 przy użyciu rozcieńczonych reagentów umieszczonych w oddzielnych pojemnikach. Przekłada się to na wysoki poziom bezpieczeństwa procesu oraz brak konieczności wykonywania przez obsługę jakichkolwiek operacji bezpośrednio z reagentami – wymieniane są jedynie całe pojemniki. Wśród pozostałych zalet generatorów Oxiperm Pro eksperci OMC Envag wymieniają przede wszystkim:

 • wyposażenie generatora w liczne czujniki kontroli pracy urządzenia, które po wykryciu każdej nieprawidłowości natychmiast zatrzymują proces i wysyłają sygnał alarmowy
 • możliwość dodatkowego zabezpieczenia pojemników z reagentami przed ewentualnym uszkodzeniem przy pomocy dedykowanych tac ochronnych
 • klarowne i jednoznaczne oznakowanie tac oraz linii ssących
 • dozowanie dwutlenku chloru proporcjonalnie do przepływu
 • brak wpływu na właściwości smakowe i zapachowe wody
 • brak wpływu generatora na pH wody

OMC Envag – wydajne i skuteczne generatory dwutlenku chloru od renomowanego dostawcy

OMC Envag jest polską firmą zajmującą się dostarczaniem, projektowaniem, wdrażaniem i uruchamianiem specjalistycznych rozwiązań technologicznych oraz systemów kontrolno-pomiarowych dla wszystkich sektorów gospodarki. Generatory dwutlenku chloru z oferty OMC Envag to najwyższej klasy urządzenia cenionej marki Grundfos, pozwalające skutecznie i bezpiecznie zwalczać legionellę w dowolnego typu instalacjach wodnych wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym oraz obiektach użyteczności publicznej. W asortymencie OMC Envag są również dostępne rozwiązania przeznaczone do zastosowań przemysłowych, a w razie potrzeby specjaliści firmy służą fachową pomocą i doradztwem.

Więcej informacji o generatorach dwutlenku chloru oraz pozostałych produktach i rozwiązaniach dostępnych w ofercie OMC Envag można znaleźć na stronie internetowej firmy: https://envag.com.pl lub kontaktując się bezpośrednio drogą mailową na adres wod@envag.com.pl