Audyt sprzętu: klucz do efektywnej i bezpiecznej pracy systemów automatyki przemysłowej

Wdrażanie systemów automatyki przemysłowej jest już niejako wpisane w optymalizację procesów produkcyjnych i stanowi klucz do osiągnięcia lepszej wydajności i powtarzalności produkcji. Warto jednak pamiętać, że nawet najbardziej niezawodne rozwiązania wymagają regularnych przeglądów i modernizacji. Przestarzałe sprzęty i technologie zwiększają bowiem ryzyko awarii i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Szczegółowych informacji na temat stanu posiadanych urządzeń oraz maszyn dostarcza audyt krytycznego sprzętu sterowniczego. W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega taki audyt i jakie przynosi korzyści.

Audyt IBE – co trzeba o tym wiedzieć?

W branży automatyki przemysłowej przez audyt sprzętu najczęściej rozumie się audyt IBE, czyli Installed Base Evaluation. W ramach tego działania doświadczeni eksperci przeprowadzają szczegółową analizę funkcjonowania wszystkich maszyn i urządzeń zainstalowanych na liniach produkcyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają kluczowe znaczenie dla pracy zakładu.

W obszarze zainteresowania audytorów znajdują się przede wszystkim takie urządzenia, jak:

  • Sterowniki PLC;
  • Panele operatorskie HMI;
  • Przemienniki częstotliwości;
  • Serwonapędy;
  • Aparatura łączeniowa NN;

Ostateczny wybór urządzeń podlegających kontroli jest uzależniony od zakresu, czyli szczegółowości audytu, co każdorazowo uzgadnia się z właścicielem zakładu (lub jego przedstawicielem).

Standardowa procedura audytowa polega na skontrolowaniu działania sprzętu znajdującego się w szafach sterowniczych i zamontowanego na maszynach. Do tego dochodzi audyt części zamiennych zgromadzonych w zakładowym magazynie.

Pisząc w dużym skrócie i uproszczeniu: audytor dokonuje spisu sprzętu znajdującego się w posiadaniu klienta, przeprowadza specjalistyczną ocenę jego sprawności i przydatności, określa aktualny cykl życia poszczególnych urządzeń, a następnie tworzy listę zaleceń, która może uwzględniać np. konieczność pilnej wymiany niektórych elementów systemu automatyki przemysłowej.

Audyt sprzętu poprzedzający inwestycję w obszarze automatyki przemysłowej

Dysponując szczegółowym raportem po audycie IBE możemy rzetelnie określić potrzeby zakładu i wskazać niezbędne inwestycje, które pozwolą wdrożyć rozwiązania automatyzujące pracę linii produkcyjnej.

Z raportu dowiemy się np. jakie obszary produkcyjne czy linie wymagają modernizacji, które maszyny i urządzenia nadal można bezpiecznie wykorzystywać w procesie produkcji, a z których należy zrezygnować lub przystosować je do współczesnych standardów technologicznych itd.

Tym samym można przyjąć, że przeprowadzenie audytu sprzętu minimalizuje lub wręcz eliminuje ryzyko dokonania niepotrzebnych zakupów, w tym inwestycji w technologie, które będą tylko powielać funkcje już posiadanych maszyn i urządzeń.

Bardzo ważnym celem przeprowadzenia audytu sprzętu jest standaryzacja posiadanych urządzeń w taki sposób, aby wszystkie elementy systemu idealnie ze sobą współpracowały i oferowały zbliżony poziom jakości, wydajności oraz bezawaryjności.

Kolejną korzyścią dla przedsiębiorcy jest usunięcie niepotrzebnych części zamiennych z magazynu, co pozwala odzyskać sporo przestrzeni i ograniczyć wydatki na obsługę sprzętów, z których przedsiębiorstwo i tak nie będzie dłużej korzystać.

Audyt pozwala zidentyfikować przestarzałe technologie

Starsze urządzenia i technologie bywają zastępowane przez nowsze rozwiązania. Skutkiem wycofywania produktów z oferty może być między innymi utrudniona dostępność części zamiennych.

W zakładach przemysłowych wykorzystuje się setki lub nawet tysiące różnego rodzaju urządzeń i komponentów. Stąd też pracownicy często nie są świadomi faktu, iż wykorzystywane przez nich technologie niedługo przestaną być wspierane przez producenta. Aby uniknąć podobnego scenariusza warto regularnie przeprowadzać audyt sprzętu, co pozwoli zweryfikować, czy w zasobach przedsiębiorstwa nie znajdują się urządzenia wycofane ze sprzedaży, przestarzałe technologicznie czy posiadające luki w zabezpieczeniach.

Jeśli audyt wykaże istnienie takiego problemu w przedsiębiorstwie, to w kolejnym kroku eksperci zaproponują zastąpienie przestarzałych urządzeń i maszyn ich nowszymi odpowiednikami. W grę wchodzi również propozycja uzupełnienia firmowego magazynu o zapas części zamiennych niezbędnych do serwisowania wycofywanych lub już wycofanych technologii, co pozwoli korzystać z nich jeszcze przez jakiś czas.

Więcej o tym, kiedy warto przeprowadzić audyt sprzętu składającego się na system automatyki przemysłowej w zakładzie, przeczytasz w artykule opracowanym przez ekspertów RAControls na stronie racontrols.pl.

O RAControls

RAControls to promotor i dostawca technologii na potrzeby nowoczesnych zakładów przemysłowych. Firma wspiera swoich klientów w transformacji cyfrowej, służąc kompleksową obsługą tego procesu.

RAControls oferuje najlepsze rozwiązania czołowych marek w branży automatyki przemysłowej, w tym marki Allen-Bradley firmy Rockwell Automation. Z pełną ofertą firmy można się zapoznać na stronie internetowej https://racontrols.pl/.