napisany przez: Anna Ślusarz / Sprzęt

Nowa wersja platformy CUDA od NVIDIA

nvidia_cuda_ikona

Firma NVIDIA opublikowała nową edycję platformy CUDA (wersja 4.1), przeznaczonej do realizacji obliczeń równoległych, która ułatwi rozwój oprogramowania wykorzystującego procesory graficzne do symulacji i obliczeń w takich dziedzinach nauki jak biologia, chemia, fizyka, geofizyka i innych. Nowa wersja platformy CUDA przyśpiesza oraz ułatwia badania naukowe za pomocą akceleracji przez procesory graficzne.

napisany przez: Tomasz Hamera / Oprogramowanie

MSC Nastran 2012 wspierany przez procesory graficzne NVIDIA

MSC Nastran - ikona

MSC Nastran to najczęściej używane na świecie narzędzie służące do przeprowadzania symulacji projektów metodą analizy elementów skończonych (ang. finite element analysis – FEA). Oprogramowanie opracowano we współpracy z naukowcami z NASA. W ciągu ostatnich 40 lat prawie każdy pojazd kosmiczny i samolot został zaprojektowany przy użyciu MSC Nastran. Firma NVIDIA poinformowała, że MSC Software Corporation, opublikował nową wersję aplikacji.

napisany przez: Tomasz Hamera / Pozostałe

NVIDIA udostępnia kod źródłowy kompilatora dla architektury CUDA

NVIDIA CUDA - ikona

Firma NVIDIA poinformowała dziś o udostępnieniu kodu źródłowego nowego kompilatora dla architektury NVIDIA CUDA opartego na LLVM. Kod zostanie przekazany badaczom akademickim i dostawcom programów narzędziowych, aby ułatwić im wprowadzenie obsługi procesorów graficznych w większej liczbie języków programowania, a także obsłużenie aplikacji CUDA na alternatywnych architekturach procesorów.

 [1] [2] >>