Serwisy OCLab.pl oraz OCForum.pl (zwane dalej Stroną) korzystają z ciasteczek (ang. Cookies) oraz statystyk monitorowania ruchu Internautów.

Strona korzysta z cookies – tzw. ciasteczka. W celu zablokowania cookies potrzebne do tego informacje znajdziesz w podlinkowanym artykule w rozdziale: „Blokowanie ciasteczek”.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) a wynikające z ogólnych zasad połączeń w Internecie są przez Stronę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Strona na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne (np. o ilości odwiedzin), które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Strona zawiera lub będzie zawierała serwisy (np. czaty) w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

Każdy użytkownik, który posiada konto założone na Stronie może dokonać modyfikacji podawaych danych i ich udostępniania, jak również zgłosić prośbę usunięcia konta poprzez kontakt z administratorem Strony. Założenie konta i podanie wymaganych i/lub dodatkowych danych je akcją dobrowolną ze strony użytkownika. Tylko niektóre funkcjonalności na Stronie wymagają autoryzacji, aby z nich skorzystać.

Informacje podawane w formularzach są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań. W przypadku organizowanych konkursów i akcji promocyjnych ograniczonych czasowo użyte mogą zostać odrębne zasady, właściwe dla ich realizacji i organizacji.

W razie zmiany polityki prywatności, stosowne informacje o tym fakcie zastaną zamieszczone na tej stronie.

Masz pytania, uwagi dotyczące zachowania poufności informacji? Skorzystaj z kontaktu z nami poprzez podstronę KONTAKT.