napisany przez: Błażej Owsiany / Poradniki

Radeon HD6970 w cenie HD6950? Krótki poradnik

« PoprzedniaNastępna »
Po zaopatrzeniu się w niezbędne oprogramowanie możemy przystąpić do modyfikacji. Po uruchomieniu programu Winflash naszym oczom ukazuje się przedstawione poniżej okno: WinFlash - Okno główne Pierwszy krok będzie działaniem prewencyjnym: zapiszemy BIOS naszej karty na dysku, aby przy ewentualnym niepowodzeniu ponownie zainstalować go w pamięci urządzenia. Klikamy więc na przycisk „Save” oraz podajemy miejsce zapisu i nazwę pliku (jest ona bez znaczenia). O zakończeniu procesu poinformuje nas komunikat: Zapisywanie BIOSu Czas na krok decydujący. To właśnie teraz obecny BIOS zostanie zastąpiony nowym, pochodzącym z modelu wyższego. Klikamy na przycisk „Load Image” i wybieramy plik z oprogramowaniem karty HD6970. Wciśnięcie przycisku z napisem „Program” rozpocznie proces nadpisywania pamięci. Po jego zakończeniu powinniśmy ujrzeć okno informujące o powodzeniu. Jeśli jednak komunikat brzmi „Could not erase ROM” lub „ID mismatch”, konieczne będzie wykonanie nieco innej procedury. Nie trzeba jej jednak wykonywać, jeśli kartę graficzną udało nam się już zmodyfikować za pomocą programu Winflash. Alternatywna procedura wymaga wprowadzenia kilku komend w wierszu poleceń. Tak zwaną „konsolę” uruchamiamy poprzez Menu Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Wiersz Polecenia (bądź Menu Start -> Uruchom -> cmd). Po przejściu do folderu z programem ATi Winflash, w konsoli wpisujemy frazę „atiwinflash -unlockrom 0″, którą potwierdzamy przyciskiem „Enter”. Odblokowywanie pamięci Druga komenda, którą musimy wpisać i zatwierdzić to „atiwinflash -f -p 0 nazwa_pliku.bin”. W miejscu frazy „nazwa_pliku” podajemy oczywiście nazwę biosu, który chcemy zainstalować. Powinien on znajdować się w folderze z programem ATi Winflash. W przeciwnym wypadku niezbędne jest podanie całej ścieżki do pliku. Dla przykładu: jeśli nasz BIOS nazywa się „Sapphire.HD6970.2048.101124″, to komenda powinna wyglądać następująco: Instalowanie BIOSu W tym momencie proces modyfikacji karty graficznej HD6950 na HD6970 możemy uznać za zakończony. Sprawdźmy efekty naszej pracy w programie GPU-Z. Powyżej widok okna dla fabrycznej karty HD6950. Radeon HD6950 - GPU-Z Tak natomiast wygląda okno po przerobieniu: HD6950@HD6970 GPU-Z Parametry, które najbardziej nas interesują, to Shaders, Deafult Clock oraz Memory. Zmiana ich wartości oznacza, że odblokowane zostały procesory przetwarzania informacji o obrazie, taktowanie rdzenia karty graficznej oraz jej pamięci. Jeśli po restarcie komputera program GPU-Z pokazuje takie same wartości, jak przed przeróbką, to mamy złą wiadomość: okazałeś się pechowcem, który należy do niewielkiego odsetka posiadaczy kart nieulegających modyfikacji. Zanim sprawdzimy, jakie korzyści w praktyce przynosi zmiana BIOSu, zaprezentujemy procedurę powrotu do starego oprogramowania po modyfikacji, która uszkodziła plik znajdujący się obecnie w pamięci. Może ona zostać wykorzystana także przy powrocie do fabrycznego BIOSu, jeśli nowy niekoniecznie nam się podoba. Przydatny będzie do tego przełącznik DualBIOS, który zainstalowano na górze karty graficznej. Warto zaznaczyć, że nie należy go używać jeśli karta po przeróbce działa poprawnie, a tylko kiedy komputer nie uruchamia się z obecnymi ustawieniami. DualBIOS - Radeon HD6950 Po wyłączeniu komputera należy zmienić pozycję przełącznika na drugą. Komputer uruchomi się, korzystając z zapasowego oprogramowania, które zostało umieszczone w drugiej kości pamięci urządzenia. Po załadowaniu systemu wracamy do pierwotnego położenia przełącznika (nie wyłączając komputera!), a następnie wykonujemy czynności opisane w kroku drugim, jednak używając oryginalnego BIOSu, którego kopię zapasową wykonaliśmy w trakcie pierwszego.
« PoprzedniaNastępna »
 << [1] [2] [3] >>

2 Komentarzy